Trường THPT Lương Thế Vinh

  • Điện thoại: 02553859448
  • Email: c3luongthevinh@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi