Trường THPT Lương Thế Vinh

  • Điện thoại: 02553859448
  • Email: c3luongthevinh@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Quang, Phường Phổ Văn, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi