KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

     Căn cứ vào Quyết định số 1193/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc Phê duyệt Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023, Trường THPT Lương Thế Vinh thông báo đến thí sinh dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 một số nội dung như sau:

      1. Tổng số chỉ tiêu được giao: 320 chỉ tiêu

      – Diện tuyển thẳng: 01 thí sinh, chiểm tỷ lệ 0,31%.

      – Điểm trúng tuyển:

      + Nguyện vọng 1: Có điểm trúng tuyển từ 16.6 điểm trở lên (không có bài thi nào dưới 01 điểm) với số lượng: 238 thí sinh, chiếm tỷ lệ 74,38%

      + Nguyện vọng 2: Có điểm trúng tuyển từ 18.8 điểm trở lên (không có bài thi nào dưới 01 điểm) với số lượng: 82 thí sinh, chiếm tỷ lệ 25,62%

      – Tổng số thí sinh trúng tuyển: 321 thí sinh, đạt tỷ lệ 100,31% với chỉ tiêu được giao

      2. Tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển nguyện vọng 2: Từ ngày 16/7/2022 đến hết ngày 20/7/2022

      3. Trả hồ sơ Không trúng tuyển từ ngày 16/7/2022 đến hết ngày 23/7/2022

      4. Tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 tập trung về trường để làm thủ tục nhập học

      – Thời gian: Lúc 07h00 ngày 25 tháng 7 năm 2022 (Thứ 2)

      – Địa chỉ: Trường THPT Lương Thế Vinh (TDP Đông Quang – Phường Phổ Văn)

      5. Trường hợp học sinh, cha mẹ học sinh muốn biết thêm thông tin, liên hệ qua số điện thoại: 0988172984 (Thầy Hiệu trưởng)./.

                                                                                   Quyết định và danh sách trúng tuyển