KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2022 – 2023

KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2022 – 2023

Lượt xem:

     Căn cứ vào Quyết định số 1193/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc Phê duyệt Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023, Trường THPT Lương Thế Vinh thông báo đến thí sinh dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 một số nội dung như sau:       1. Tổng số chỉ tiêu được giao:... ...
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 – Năm học: 2022 – 2023

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 – Năm học: 2022 – 2023

Lượt xem:

THÔNG BÁO       Căn cứ công văn số 490/SGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2022 của Sở GD và ĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2022 – 2023;        Trường THPT Lương Thế Vinh thông báo tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2022 – 2023 theo những nội dung sau đây: 1. Đối tượng dự tuyển: Học sinh... ...
Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Kế Hoạch Hoạt Động Năm Học Mới

Lượt xem:

...